మరొక సంచలనమైన పోస్ట్ తో మహేష్ కత్తి -పవన్ పై రేణు దేశాయ్


2009 ఎన్నికల కోసమే నాకు తాళి కట్టాడు.

2014 ఎన్నికలలో గొడవ కాకూడదనే ఇప్పుడు ఉన్న ఆమెకు తాళి కట్టాడు.

మేమిద్దరం పెళ్ళికి ముందే తల్లులం అయ్యాం.ఇన్నాళ్లు పవన్ పరువు పోతుందని పెద్దవాళ్ళు బ్రతిమిలాడితే ఊరుకున్నా ఇప్పుడు నా జీవితం నేను బ్రతుకుతున్న అతని అభిమానులు వేధింపులు ఆపడం లేదు.పవన్ ఎంతో మంది అమ్మాయిల జీవితాలు నాశనం చేసాడు.

నా కళ్ళ ముందే వేరేయ్ అమ్మాయిల తో పవన్ పడుకున్నాడు.


ఇప్పుడున్న అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకోక పొతే కోర్టుకు ఈడుస్తానని భయపెట్టింది.

తాళి కట్టకుండా వదిలేసినా జాబితా చాల పెద్దది.

No comments:

Post a Comment